Veel gestelde vragen

Waarom deze website?
Deze website is bedoeld om vindbaar te zijn op internet en niet primair opgezet met de bedoeling om opdrachten te verwerven.

Hoe lang werk je al voor religieuze instituten?
Sinds 1 september 2001.

Voor hoeveel religieuze instituten werk je op dit moment?
Voor drie religieuze instituten en een kerkelijke instelling ben ik wekelijks actief.

Werk je zowel voor actieve als contemplatieve religieuze instituten?
Ja, waarbij het accent de afgelopen jaren geleidelijk verschoven is van actieve naar contemplatieve religieuze instituten.

Zijn alle religieuze instituten waarvoor je werkt met hun voltooiing bezig of werk je ook voor religieuze instituten met nieuwe roepingen?
Ik werk voor één klooster waar nog met enige regelmaat jongere mensen intreden. Een klooster waar ik via een samenwerkingsverband bij ben betrokken, heeft de afgelopen jaren gekozen voor versterking met buitenlandse zusters om zo de continuïteit (langer) veilig te stellen. De andere religieuze instituten waarvoor ik werk zijn allemaal met de voltooiing van religieus leven in de huidige vorm in Nederland bezig.

Werk je zowel voor religieuze instituten van mannen als van vrouwen?
Ja, in principe wel, maar op dit moment werk ik hoofdzakelijk voor religieuze instituten van vrouwen. Dat is geen bewuste keuze, maar ‘toeval’ (volgens een groot franciscaan de schuilnaam van God). Gekscherend noem ik mezelf wel eens ‘zusterfluisteraar’.

Voor welke religieuze instituten werk je?
Ik werk op het moment voor de Clarissen voor klooster De Bron (Nijmegen), de Ongeschoeide Karmelietessen (Arnhem, Oirschot en Maastricht) en de Kerkelijke Instelling Monialenverzorging Somereren (KIMS).

Waarom is bij sommige referenties alleen de voornaam vermeld?
Sommige zusters stellen het op prijs om alleen hun kloosternaam te gebruiken. Anderen zijn wat huiverig voor internet.

Waarom zijn bijna alle opgenomen referenties van religieuzen?
Omdat zij mijn opdrachtgevers c.q. klanten zijn. Met sommigen van hen heb ik al meer dan tien jaar een werkrelatie. Zij zijn in staat om een totaalbeeld te schetsen. Ik heb bewust geen referenties van externe werkrelaties, zoals notarissen, vermogensbeheerders, projectontwikkelaars etc., gevraagd, omdat zij slechts zicht hebben op een deelaspect van mijn functioneren en bovendien mogelijk vanuit het belang van het continueren van de relatie sociaal wenselijke antwoorden geven.

Sta je ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?
Ja, ik sta sinds 1 januari 2005 onder de handelsnamen “BEZIELD, Bureau voor advies en geestelijke begeleiding” en “De ziel gaat te voet” ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met als KvK-nummer 30207182. Onder dat nummer zijn ook de op mijn opdrachten van toepassing zijnde algemene voorwaarden 2020 gedeponeerd.

Welke tarieven hanteer je?
De exacte tarieven zijn als sprake is van een mogelijke concrete opdracht uiteraard op aanvraag beschikbaar.

Hoe zit het met BTW als het om jouw opdrachten gaat?
Op mijn advieswerk is het hoge BTW-tarief (op dit moment 21%) van toepassing. Mijn BTW-identificatienummer is: NL00.2193.421.B45.

Heb je ruimte voor nieuwe opdrachten?
Nee, op het moment – mede gelet op mijn privésituatie – niet.

Zou je je huidige werkzaamheden als freelancer/zelfstandige zonder personeel willen verruilen voor een (vast) dienstverband als economisch adviseur?
Nee.

Wijst de extensie .eu op buitenlandse aspiraties?
Nee, maar de extensie .nl van mijn bedrijfsnaam bleek al vergeven te zijn.

Hoe sta je tegenover seksueel misbruik binnen de katholieke kerk?
Ik vind de feiten over het seksueel misbruik verschrikkelijk en juich het toe dat de onderste steen in het belang van de slachtoffers boven komt. Het rapport van de commissie Deetman draagt hier in belangrijke mate aan bij. ‘Het gebeurt overal’ is voor mij geen steekhoudend argument  om wat er gebeurt is ook maar enigszins goed te praten. Sterker nog: de kerk moet als moreel instituut het goede voorbeeld geven. Ook Gods grondpersoneel blijkt echter feilbaar. Als geestelijk begeleider heb ik ervaren hoe ervaringen van seksueel misbruik mensen voor het leven kunnen tekenen en misvormen. Adequate genoegdoening voor de slachtoffers is eigenlijk schier onmogelijk. Een financiële bijdrage zie ik vooral als een symbolisch gebaar. Veel belangrijker is dat kerkelijke gezagsdragers werkelijk oog en oor voor de slachtoffers hebben, zodat zij zich echt gezien en gehoord voelen en weten.