Veel gestelde vragen

Waarom deze website?
Deze website is bedoeld om vindbaar te zijn op internet en niet opgezet met de bedoeling om opdrachten te verwerven.

Hoe lang werk je al voor religieuze instituten?
Sinds 1 september 2001.

Voor welke religieuze instituten werk je en heb je gewerkt?
Ik werk op het moment nog voor de Clarissen van klooster De Bron (Nijmegen) en de Kerkelijke Instelling Monialenverzorging Someren (KIMS). Tot begin 2023 heb ik gewerkt voor Karmel van de H. Jozef (Oirschot) en tot eind 2022 voor de Federatie van de Ongeschoeide Karmelietessen. Eerder heb ik gewerkt voor de Zusters van de Goede Herder, de Federatie van de heilige Clara en de Clarissen van Klooster Sint Josephsberg (Megen).

Heb je ruimte voor nieuwe opdrachten?
Nee, op het moment – mede gelet op mijn privésituatie – niet.

Waarom is bij sommige referenties alleen de voornaam vermeld?
Sommige zusters stellen het op prijs om alleen hun kloosternaam te gebruiken. Anderen zijn wat huiverig voor internet.

Waarom zijn bijna alle opgenomen referenties van religieuzen?
Omdat zij mijn opdrachtgevers c.q. klanten zijn. Met sommigen van hen heb ik al meer dan tien jaar een werkrelatie. Zij zijn in staat om een totaalbeeld te schetsen. Ik heb bewust geen referenties van externe werkrelaties, zoals notarissen, vermogensbeheerders, projectontwikkelaars etc., gevraagd, omdat zij slechts zicht hebben op een deelaspect van mijn functioneren en bovendien mogelijk vanuit het belang van het continueren van de relatie sociaal wenselijke antwoorden geven.

Sta je ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?
Ja, ik sta sinds 1 januari 2005 onder de handelsnamen “BEZIELD, Bureau voor advies en geestelijke begeleiding” en “De ziel gaat te voet” ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met als KvK-nummer 30207182. Onder dat nummer zijn ook de op mijn opdrachten van toepassing zijnde algemene voorwaarden 2020 gedeponeerd.

Wijst de extensie .eu op buitenlandse aspiraties?
Nee, maar de extensie .nl van mijn bedrijfsnaam bleek al vergeven te zijn.

Hoe sta je tegenover seksueel misbruik binnen de katholieke kerk?
Ik vind de feiten over het seksueel misbruik verschrikkelijk en juich het toe dat de onderste steen in het belang van de slachtoffers boven komt. Het rapport van de commissie Deetman draagt hier in belangrijke mate aan bij. ‘Het gebeurt overal’ is voor mij geen steekhoudend argument  om wat er gebeurt is ook maar enigszins goed te praten. Sterker nog: de kerk moet als moreel instituut het goede voorbeeld geven. Ook Gods grondpersoneel blijkt echter feilbaar. Als geestelijk begeleider heb ik ervaren hoe ervaringen van seksueel misbruik mensen voor het leven kunnen tekenen en misvormen. Adequate genoegdoening voor de slachtoffers is eigenlijk schier onmogelijk. Een financiële bijdrage zie ik vooral als een symbolisch gebaar. Veel belangrijker is dat kerkelijke gezagsdragers werkelijk oog en oor voor de slachtoffers hebben, zodat zij zich echt gezien en gehoord voelen en weten.