Juridische bagage

 • Opstellen en aanpassen van Vermogensrechtelijke Reglementen van zowel federaties als kloosters;
 • Opstellen van een directiestatuut voor een klooster;
 • Fusie van kerkelijke instellingen;
 • Wijziging van tenaamstelling van onroerend goed bij organisatorische wijziging;
 • Overdracht van vermogen van een kerkelijke instelling in beheer of eigendom aan een andere kerkelijke instelling;
 • Kerkjuridische beëindiging van een klooster zonder dat sprake is van formele opheffing van het klooster;
 • Kerkjuridische opheffing van een klooster;
 • Nieuwe structuur van een samenwerkingsverband van kloosters met niet-leden als bestuurders;
 • Samenwerking tussen religieuze instituten en zorgverleners (dienstverleningsovereenkomsten etc.);
 • Coördinatie opheffing en  beëindiging van een kerkelijke instelling;
 • Coördinatie overdracht beheer begraafplaats aan de Stichting Beheer Begraafplaatsen van Religieuze Instituten (SBBRI);
 • (Mede-)auteur van schenkingsovereenkomst vermogen tussen een kerkelijke instelling en de Konferentie van in Nederland gevestigde Religieuzen (KNR), overeenkomst schenking archief tussen een kerkelijke instelling en het Erfgoedcentrum Nederlandse Kloosterleven en een overeenkomst overdracht beheer begraafplaats tussen een kerkelijke instelling en de SBBRI;
 • Opstellen van een overeenkomst in verband met exclaustratie van een religieus;
 • Opstellen van een overeenkomst in verband met uittreden van een religieus;
 • Opstellen van statuten voor twee verenigingen en een stichting;
 • Oprichten van stichting vrienden van..;
 • Archiefonderzoek om te komen tot een reconstructie van alle rechtspersonen van en rondom een congregatie (1890-1980);
 • Opstellen van materiële testamenten van karmels;
 • Opstellen verzoek tot aanwijzing van een bewindvoerder door de rechter;
 • Afwikkeling complexe nalatenschappen (inclusief aanvulling van een testament via de rechter);
 • Opstellen van testamenten en levenstestamenten voor religieuzen;
 • Opstellen van reglementen voor leden en personeelsleden van religieuze instituten in het kader van de AVG (privacywetgeving);
 • Opstellen van reglementen voor beleggingscommissie;
 • Onderhandelingen met derden om al jaren lopende mondelinge overeenkomsten rondom huur en pacht alsnog te formaliseren en de daaruit voortvloeiende schriftelijke vastlegging;
 • Opstellen van huur- en beëindigingsovereenkomsten tussen een zorginstelling en een klooster;
 • Opstellen van overeenkomsten voor anti-kraak verhuur van leegstaande panden.
Back to top
Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze via uw browser informatie opslaan van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Het is vermeldenswaard dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die we kunnen aanbieden.
 
Klik om Google Analytics-trackingcode in/uit te schakelen.
Klik om Google Fonts in/uit te schakelen.
Klik om Google Maps in/uit te schakelen.
Klik om video-embeds in/uit te schakelen.
Deze website maakt gebruik van cookies, voornamelijk van diensten van derden. Definieer uw privacyvoorkeuren en/of ga akkoord met ons gebruik van cookies.