Bestuurskundige bagage

 • Zoeken naar oplossingen op maat om ondanks toenemende leeftijd en afnemende gezondheid de bestuurbaarheid naar de toekomst toe te garanderen;
 • Aanpassen van de structuur van een religieus instituut aan het stadium van voltooiing (van zelfstandige provincie via een zelfstandig huis onder het generaal bestuur naar een onzelfstandig huis van een internationale provincie) en alle bijbehorende overleggen zowel intern als met de bisschop, het generaal bestuur en het provinciaal bestuur;
 • Geleidelijke overdracht van taken van in naam nog autonome kloosters aan samenwerkingsverband en/of leken;
 • Toekomstbestendig giftenbeleid: bestemmen en besteden vermogen;
 • Coördinatie opheffing en beëindiging van een kerkelijke instelling en communicatie met alle betrokkenen;
 • (Mede-)auteur van artikelen over de geschiedenis van religieuze instituten en een kerkelijke instelling;
 • Organisatie van een Eerbetoon aan een kerkelijke instelling;
 • Samenvoegen, opschonen en ordenen van de archieven van een kerkelijke instelling en overdracht daarvan aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven;
 • Interim management bij langdurige afwezigheid van de directeur;
 • Crisismanagement nadat het bestuur  het vertrouwen in de directeur met onmiddellijke ingang had opgezegd;
 • Processen rondom vervreemding  en ontwikkeling van onroerend goed;
 • Opsteller van een brief om de commissie Deetman namens een religieus instituut te informeren over de gevoelige problematiek rondom misbruik;
 • Lid van stuurgroep voor opstellen van een structuurvisie voor een groot en complex kloosterterrein met zeer beperkte bebouwingsmogelijkheden en grotendeels een Natura 2000-status;
 • Secretaris bestuur religieus instituut;
 • Volledig participerend notulist bij bestuursvergaderingen religieus instituut;
 • Secretaris beleggingscommissie religieuze instituten;
 • Waarnemend secretaris van een kerkelijke instelling.
Back to top
Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze via uw browser informatie opslaan van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Het is vermeldenswaard dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die we kunnen aanbieden.
 
Klik om Google Analytics-trackingcode in/uit te schakelen.
Klik om Google Fonts in/uit te schakelen.
Klik om Google Maps in/uit te schakelen.
Klik om video-embeds in/uit te schakelen.
Deze website maakt gebruik van cookies, voornamelijk van diensten van derden. Definieer uw privacyvoorkeuren en/of ga akkoord met ons gebruik van cookies.