Via BEZIELD geef ik, Marijn van Zon, vanuit mijn eigen franciscaanse bezieling en met een academische bestuurskundige opleiding en ruim tweeëntwintig jaar ervaring in mijn rugzak bestuurskundig, financieel-economisch en juridisch advies aan met name religieuze instituten en kerkelijke instellingen. Ik ben tevens ‘ervaringsdeskundige’ als religieus en actief als geestelijk begeleider.

Betrokken

… met compassie. Strevend naar maatwerk (zonder maatpak) én me bewust van de vertrouwenspositie die ik bekleed. Mede vanuit het besef dat vertrouwen te voet komt en te paard gaat tegelijkertijd ook met enige schroom, voorzichtigheid en distantie.

Empathisch

… als ‘ervaringsdeskundige’. Strevend naar het best haalbare besluit – bij voorkeur in harmonie en met consensus -, maar ook –  met relativerende humor – kritische vragen stellend.

Zorgvuldig

… strevend naar een zo groot mogelijke perfectie, maar ‘gelukkig’ niet onfeilbaar. Ik wil overtuigen zonder mijn visie op te dringen. Waar nodig zal ik niet aarzelen om een beroep op specialisten te doen.

Integer

… maar ook met het besef van mijn eigen broosheid en kwetsbaarheid en daarom steeds strevend naar het organiseren van mijn eigen tegenspraak.

Enthousiast

… maar daarin zeker ook rembaar en ‘gelukkig’ geeft broeder ezel daarin zelf soms ook hele duidelijke grenzen aan.

Loyaal

… maar met voortdurend oog voor mijn eigen dienende positie. Vanuit het nadrukkelijke streven om onafhankelijk ‘adviZeur’ te zijn en te blijven en af en toe ook ongevraagde en soms ook – in eerste instantie – niet welkome adviezen te geven.

Daadkrachtig

… wanneer nodig en mogelijk, maar tegelijkertijd een ‘engelengeduld’ wanneer de omstandigheden, het proces en/of een zorgvuldige besluitvorming dat vragen. Dit laatste vanuit de overtuiging dat het wezenlijk is dat het bestuur – ondanks vaak hoge leeftijden en afnemende bestuurskracht – zelf een weloverwogen besluit neemt, waarvan zij zelf de consequenties kan overzien en waarmee het belang van het totale religieuze instituut het best lijkt gediend. Ik werk met grote discretie.

Als na “bezield” ook nog de letter “T” zou volgen, zou dat de ‘T’ van transparant zijn.

Ik streef maximale transparantie na door mijn adviezen in, voor alle betrokkenen, begrijpelijke taal te schrijven, zodat deze in principe zelfstandig leesbaar zijn. Bovendien moeten zij zodanig zijn dat de afhandeling ervan of het vervolg erop niet van mijn persoon afhankelijk is, zodat ik voor de continuïteit ‘misbaar’ ben. Waar mogelijk zal ik altijd de door mij gebruikte bronnen vermelden.

Bij transparantie hoort voor mij  ook naar externen (bijvoorbeeld beheerders van  vermogens, notarissen en accountants) voortdurend consistent en helder zijn over mijn positie als adviseur: ik kan besluiten voorbereiden en genomen besluiten uitvoeren, maar ben niet degene die de besluiten neemt.

Als u meer wilt weten, nodig ik u uit om vrijblijvend contact op te nemen.

Back to top
Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze via uw browser informatie opslaan van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Het is vermeldenswaard dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die we kunnen aanbieden.
 
Klik om Google Analytics-trackingcode in/uit te schakelen.
Klik om Google Fonts in/uit te schakelen.
Klik om Google Maps in/uit te schakelen.
Klik om video-embeds in/uit te schakelen.
Deze website maakt gebruik van cookies, voornamelijk van diensten van derden. Definieer uw privacyvoorkeuren en/of ga akkoord met ons gebruik van cookies.