Overige referenties

Adrie van Grinsven

Adrie van Grinsven 150 150 admin

Op vrijdag 1 december 2023 kwam het bestuur van de KIMS bijeen om de opheffing van de KIMS op diezelfde dag formeel te bevestigen. Marijn van Zon was daar bij als penningmeester en waarnemend secretaris. De functie van penningmeester vervulde hij vele en vele jaren heel vakbekwaam en met een enorme toewijding en bezieling. De functie van waarnemend secretaris deed hij er korter bij, maar met dezelfde energie en overgave. Dat in een bestuurlijk lastige tijd!
Aspecten hiervan: het samenwerken en afstemmen met zorgverlener “Land van Horne”, tevens mede-eigenaar van “het Witven”, werken in coronatijd, het verhuizen van zusters naar elders; leegstandsbeheer en de verkoop van “het Witven”; de overdracht van de begraafplaats aan de Stichting Beheer Begraafplaatsen voor Religieuze Instituten (SBBRI) en als laatste de afronding van de liquidatie van KIMS per 30 april 2024. Ook een bijzonder proces, maar tevens een geslaagd proces. Mede dankzij het proactieve, het deskundige en vasthoudende werken van Marijn. De verschillende “petten” waren nooit een probleem.
Een energieke, ervaren, bekwame, plezierige, enthousiaste en bezielde collega zo heb ik Marijn ervaren én beveel hem dan ook van harte aan!

Guus van Gurp

Guus van Gurp 150 150 admin

Vanuit het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven heb ik met Marijn samen mogen werken in verband met het archief van de Kerkelijke Instelling Monialenverzorging Someren (KIMS).
Marijn heeft het archief perfect geordend afgeleverd en voorzien van een fijn geschreven inleiding. De collectie is zorgvuldig voorbereid, een taak die bij hem overduidelijk in goede handen is.

De communicatie met Marijn was bijzonder prettig: begripvol, constructief en ‘to the point’. Kortom een fijne partner om mee samen te werken.

Zr. Angela Holleboom o.s.c.

Zr. Angela Holleboom o.s.c. 150 150 admin

Op vrijdag 1 december kwam het bestuur van de KIMS in ons klooster te Megen bijeen om de opheffing van de KIMS op diezelfde dag formeel te bevestigen. Ik kreeg de kans om als secretaris de andere leden van het bestuur een blijk van dankbaarheid te overhandigen, vergezeld van enkele woorden. Wat Marijn van Zon als penningmeester en waarnemend secretaris betreft heb ik zijn proactieve en secure werken gememoreerd, zijn anticiperende oplettendheid en arbeid om te zorgen dat we niet door nieuwe ontwikkelingen overvallen zouden worden, en vooral de grondtoon van al zijn werken: bezield. Marijn werkt ook als het over cijfers, bedragen en kosten gaat vanuit een bezieling, een gerichtheid op – zoals de klassieke theologen het uitdrukken – het ware, het goede en het schone. Wat het ware betreft, waakte hij altijd voor een hellend vlak; het goede hield hij voor ogen bij beheer en besteding van gelden; heel schoon was zijn onvermoeibare inzet voor het Eerbetoon aan Witven in september. Een gratuïte, onverplichte bijeenkomst om het afscheid van Witven dat in coronatijd als het ware in het water gevallen was, alsnog te markeren met oud- zusters-bewoonsters en -medewerkers. Ik kan hem van harte aanbevelen.

Frank Pijpers

Frank Pijpers 150 150 admin

Marijn ken ik al jaren als een betrokken en toegewijd lid van het College voor Congregatie adviseurs. Toen dit college een aantal jaren geleden is overgegaan in de VERI, de Vereniging van Adviseurs van Religieuze Instituten, heeft Marijn deze overgang (om niet)  juridisch begeleid. Hij heeft de oprichtingsstatuten geschreven en dit traject begeleid vanaf het eerste ontwerp tot en met de definitieve versie, die is vastgelegd in een notariële akte. Dit jaar (2023) heb ik met Marijn te maken gehad in zijn rol als penningmeester, waarnemend secretaris van de Kerkelijke Instelling Monialen van Someren (KIMS). KIMS had het voornemen om het toekomstig beheer van een begraafplaats over de te dragen aan de Stichting Beheer van Begraafplaatsen voor Religieuze Instituten (SBBRI). Opnieuw was Marijn degene die, namens KIMS, de gehele overdracht vanaf de start tot een goed einde heeft gebracht. Sinds 1 november jl. is de overdracht een feit en dit naar volle tevredenheid van KIMS en SBBRI. De eigenschappen van Marijn die daarbij goed van pas zijn gekomen zijn; vasthoudendheid, oog voor detail en het vermogen om “iedereen aan boord te houden gedurende de overdracht”. Marijn communiceert tijdig en regelmatig met alle betrokkenen, waarschijnlijk om zo de kans van slagen van de opdracht te optimaliseren. Hij heeft daarbij zowel de rol van procesbewaker als inhoudelijk deskundige op een consciëntieuze wijze vervuld. Humor schuwt hij niet, maar hij blijft daarbij doelgericht. Namens SBBRI kijken wij met voldoening op de overdracht terug.

Mr. Mario Knoops MPM (Liempde, 24 november 2023)

Mr. Mario Knoops MPM (Liempde, 24 november 2023) 150 150 admin

De afgelopen jaren had ik als adviseur van KIMS (Kerkelijke Instelling voor Monialenverzorging Someren) veel contacten met Marijn.

De ‘KIMS agenda’ was veelzijdig: afstemmingen met zorgverlener “Land van Horne”;  het verhuizen van een aantal zusters naar elders; leegstandsbeheer en de verkoop van “het Witven”; de overdracht van een begraafplaats aan SBBRI en de liquidatie van KIMS. Als bestuurlijk secretaris vervult Marijn bij alle onderwerpen een inhoudelijke rol. Hij is scherp op de voortgang gericht en stimuleert zodoende de in- en extern betrokkenen. Marijn put bij zijn optreden uit zijn brede kennis van en ruime ervaring met de wereld en de leefwijze van religieuzen. Met een merkbare meerwaarde voor de op te lossen vragen en problemen. Hij werkt heel gestructureerd en secuur. En documenteert daarbij alles tot in de puntjes. Marijn is een prettige partner om mee samen te werken, mede vanwege zijn fijne gevoel voor kwinkslagen.

Ik herken zijn beschrijvingen van B E Z I E L D op zijn site volledig. Op zijn kenmerken en kwaliteiten is te vertrouwen!

Drs. P.T.W.M. (Paul) Veugelers

Drs. P.T.W.M. (Paul) Veugelers 150 150 admin

Marijn ken ik al jaren van naam en gezicht, maar pas nu ik met hem in het kader van de overdracht van het beheer van de begraafplaats van Huize Witven (Someren) heb samengewerkt, begrijp ik waar de naam BEZIELD vandaan komt. Marijn gaat er helemaal voor en is pas tevreden als ook op de laatste “i” het juiste puntje staat. Knap dat hij daarbij de mens steeds voor laat gaan.

Br. Herman Piek o.f.m.

Br. Herman Piek o.f.m. 150 150 admin

Het wordt tijd dat ik het stokje overdraag. Ik stel voor Marijn van Zon, financieel deskundig, betrokken op zusters, toegewijd man, in het bestuur te benoemen. Ik polste hem en hij is van harte bereid.

Hubert H.M. Janssen

Hubert H.M. Janssen 150 150 admin

Marijn van Zon is een vakman die zijn kennis van financiën combineert met scherp inzicht in organisatieprocessen en (kerk-) juridische zaken. Hij is snel en accuraat maar de kracht zit in het vermogen te vertragen en zich te verplaatsen in de ander. Een uitstekende begeleider en adviseur van bestuurders en mooie tegenhanger voor een snelle directeur. Zijn doorleefde ervaring met het religieus leven vormt het fundament. Bovendien is Marijn een joviale man met gezond relativeringsvermogen en gevoel voor humor. Dat maakt de moeilijkste klus tot een aangename gezamenlijke uitdaging.

Hubert  H.M. Janssen

Hubert  H.M. Janssen 150 150 admin

Wij zijn Marijn van Zon grote dank verschuldigd voor de integere en deskundige wijze waarop hij ons bestuur in de afgelopen 13 jaar heeft bijgestaan in bestuurlijke, juridische en financieel-economische zaken. Open, eerlijk, communicatief en zich onafhankelijk opstellend heeft hij ons met raad en daad bijgestaan. Marijn werkt hard en functioneerde zelfs twee maal als interim-directeur toen de organisatie dat nodig had. Wij zullen zijn betrokkenheid, Franciscaanse eenvoud maar ook zijn humor gaan missen.

Back to top
Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze via uw browser informatie opslaan van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Het is vermeldenswaard dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die we kunnen aanbieden.
 
Klik om Google Analytics-trackingcode in/uit te schakelen.
Klik om Google Fonts in/uit te schakelen.
Klik om Google Maps in/uit te schakelen.
Klik om video-embeds in/uit te schakelen.
Deze website maakt gebruik van cookies, voornamelijk van diensten van derden. Definieer uw privacyvoorkeuren en/of ga akkoord met ons gebruik van cookies.