Zr. Mirjam van Schaik o.s.c.

Zr. Mirjam van Schaik o.s.c.

Zr. Mirjam van Schaik o.s.c. 150 150 admin

Ik kan deze samenwerking het best omschrijven als proces van inwerken en samenwerken met Marijn als adviseur en mezelf als beginnend econoom. Hij maakte me vertrouwd met de te voeren administratie, financiële materie, computergebruik hierbij, blikvorming op de financiële markten enz. Er waren veel overlegmomenten, zaken die afgestemd moesten worden etc.

Scherpere regelgeving neemt overal toe in de maatschappij. De verantwoording wat betreft het beoordelen van de stukken, contacten onderhouden tussen banken én Federatie werd daardoor zwaarder en omvangrijker.

Een onafhankelijke c.q. onpartijdige positie innemen is me wel gelukt. Kostte ook wel wat. Tenslotte ben ik ook econome van één van de kloosters van de Federatie. Marijn is daarin een goed/correct voorbeeld geweest. Hij leerde me dingen zuiver te benaderen en de verschillende ‘petten’ te scheiden.

Marijn heb ik als deskundig ervaren op tal van gebied, hij gaat ‘mee me de tijd’, loopt soms op ontwikkelingen vooruit. Zijn soms ongevraagde kennisoverdracht en advies waren en zijn welkom.

We hopen als Federatie hem nog lange tijd als adviseur te hebben: een adviseur die contacten heeft binnen de financieel/juridische wereld en vertrouwd is met de religieuze wereld. Zijn ondersteuning en sympathie voor onze levenswijze zijn weldadig.

Marijn stuurt aan op het zelfstandig nemen van beslissingen en geeft daartoe gevraagd/ongevraagd onderbouwd advies. Die houding is eigen aan hem en uit zich zowel naar de Federatie toe als naar de kloosters die ertoe behoren en aangestelde personen waaronder mezelf. Een opvoedkundige houding dus.

In het verlengde daarvan bewaakt hij zorgvuldig de grenzen van zijn adviseurschap en voorkomt consequent dat hij bevoegdheden ten aanzien van bijvoorbeeld betalingen krijgt.

Na ruim 9 jaar geeft ik de fakkel van het economaat door aan de nieuwe econome. Op deze overdracht en het inwerken van de nieuwe econome ziet Marijn toe. Ik verwacht dan ook, dat dat naar wens verloopt voor allen.

Als adviseur op meerdere gebieden en als persoon kan ik hem zeker aanbevelen om een beroep op hem te doen. Hij zal wel aangeven als hij zich niet bekwaam voelt voor een taak/opdracht/verzoek. Hij zal dan zeker doorverwijzen naar andere ‘experts’.

Back to top
Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze via uw browser informatie opslaan van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Het is vermeldenswaard dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die we kunnen aanbieden.
 
Klik om Google Analytics-trackingcode in/uit te schakelen.
Klik om Google Fonts in/uit te schakelen.
Klik om Google Maps in/uit te schakelen.
Klik om video-embeds in/uit te schakelen.
Deze website maakt gebruik van cookies, voornamelijk van diensten van derden. Definieer uw privacyvoorkeuren en/of ga akkoord met ons gebruik van cookies.