Niet-leden in besturen en Raad van Toezicht

Joop A.M.G. Peters

Voorzitter KNR-commissie Ouderenzorg Religieuzen, lid van de Federale Raad van de Federatie Ongeschoeide Karmelietessen, voorzitter Maria Strootfonds (Zrs. van de Voorzienigheid – Heemstede), vice-voorzitter bestuur Congregatie van de H. Juliana van Falconieri en voorzitter van het bestuur van de Stichting Hospice Haarlem e.o., oud directeur Verpleeghuizen en kloosterverzorgingshuizen Stichting Sint Jacob en oud secretaris Raad van Bestuur Stichting Sint Jacob te Haarlem (17 juli 2019)

Als directielid van een zorgaanbieder in Haarlem ontmoette ik Marijn van Zon als financieel economisch adviseur van de Zusters van de Goede Herder in Bloemendaal. Hoewel onze belangen toen verschillend waren, was er toch sprake van een resultaatvolle samenwerking, die gestoeld was op respect voor elkaars standpunten en de wijze waarop deze ter tafel werden gebracht. Inmiddels werken we nu al meer dan 15 jaar samen en dienen de belangen van dezelfde doelgroep: religieuzen. Daarop baseer ik mijn oordeel over de kwaliteit van de dienstverlening van Marijn van Zon. De kernwaarden waarop de uitstekende kwaliteit gebaseerd is, zijn bevlogenheid, doordachte en bruikbare adviezen, vooruitziende blik, integriteit en inlevingsvermogen. De bij tijd en wijlen gepaste en ontwapenende humor maakt een samenwerkingsrelatie ook nog plezierig.


Mr. Ben Wanders

oud-medewerker juridische zaken Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) en nu – onder andere – lid Raad van Toezicht Federatie Ongeschoeide Karmelietessen (4 februari 2019)

Reeds vele jaren ken ik Marijn van Zon in zijn hoedanigheid van bestuurskundig, financieel-economisch en juridisch adviseur, steeds in relatie tot religieuze instituten. Ik ken hem niet – jammer genoeg – als (wandelend) geestelijk adviseur. In zijn bovengenoemde hoedanigheid zijn kenmerkend zijn integriteit, deskundigheid en helderheid. Zowel in woord als geschrift kan hij zich prima uitdrukken. Zijn betrokkenheid bij de leefwereld van de religieuzen is groot. Marijn is een betrokken, loyale en professionele adviseur, met wie het prima samenwerken is.


Drs. Dick Cobben OCD

voorzitter Raad van Toezicht van de Federatie Ongeschoeide Karmelietessen (vanaf 2015) (16 januari 2019)

Als voormalig Provinciaal van de Ongeschoeide Karmel in Nederland (2011-2017) heb ik intensief contact gehad met onze financiële adviseurs. Deze verleenden op efficiënte en deskundige wijze hun diensten aan onze Orde. Maar sinds mijn voorzitterschap in de Raad van Toezicht heb ik kennis kunnen nemen van een andere benadering die het religieuze leven als uitgangspunt neemt voor het uitstippelen van een verantwoord financieel beleid.
Twee keer in het jaar heb ik met Marijn van Zon uitvoerig overleg over het financiële beleid, zijn zorg voor een waardige voltooiing van het religieus leven van de vrouwelijk tak van onze Orde in Nederland en zijn spirituele inzichten en ervaringen als geestelijk begeleider. Deze combinatie is uniek en zorgt voor een optimale wederzijdse verstaanbaarheid. Deskundigheid in overvloed, maar in samenhang met een bewogen religieuze levenshouding zijn de werkwijze en uitkomst zo geheel anders en zoveel vruchtbaarder dan bij een neutrale deskundigheid van een gemiddeld financieel adviseur.


Hubert H.M. Janssen

lid Federale Raad Ongeschoeide Karmelietessen (21 september 2015)

Als bestuurslid heb ik behoefte aan heldere samenvattingen van bijvoorbeeld ingewikkelde wet- en regelgeving aangevuld met een overzichtelijke weergave van mogelijkheden en de consequenties van te nemen besluiten. Niet alleen in financiële, juridische of bestuurlijke zin maar vooral ook met het oog op de bijzondere ‘organisatie’ die we als federatie van autonome Karmels zijn. Die behoefte geldt evenzeer voor het opstellen van de begroting en jaarrekening voor het geheel dat wij besturen, met respect voor en inzicht in de onderscheiden Karmels die deel uitmaken van de federatie. Marijn van Zon blijkt telkens weer in deze behoeften te kunnen voorzien: snel, in heldere taal, vakkundig en met gevoel voor verhoudingen in de soms ingewikkelde bestuurlijke constellatie van de orde, kerk en maatschappij. Dat alles is zeer helpend in besluitvormingsprocessen en het kunnen nemen en dragen van bestuurlijke verantwoordelijkheid. Marijn is een onmisbare steun en toeverlaat.


Mw. Ineke Wesenaar-de Vette

lid Raad van Toezicht Ongeschoeide Karmelietessen (21 september 2015)

Marijn ken ik al ongeveer 24 jaar. De eerste jaren beroepsmatig met incidenteel contact, de laatste jaren meer persoonlijk en met een frequenter contact. Als ik hem moet omschrijven dan zijn dit de kernbegrippen: 1. Bedachtzaam (hij zal zelden primair reageren. Zijn meningen en oordelen zijn doordacht en hij gaat niet gauw over een nacht ijs), 2. Betrouwbaar (ik vind hem integer en zou mijn laatste cent aan hem toevertrouwen), 3. Plichtsgetrouw (dat is tevens een valkuil voor hem want hij vraagt daardoor teveel van zichzelf, gelukkig heeft hij het laatste jaar wat gas teruggenomen), 4. Gedegen (hij gaat heel serieus te werk en dat wat hij aflevert is altijd perfect en met een grote kennis van zaken) en 5. Humor. Hij kan zeer goed luisteren. Kortom ik ben blij dat ik regelmatig contact met hem heb en met hem samenwerk.


Pater Ignace Wishaupt o.c.d.

voorzitter Raad van Toezicht Federatie Ongeschoeide Karmelietessen van 2009 tot september 2015 (21 augustus 2015)

Het is nu zeker veertien jaar geleden dat ik kennis gemaakt heb met Marijn van Zon. Op basis van nog heel summiere gegevens over Marijn, zijn religieuze bewogenheid en zijn financiële kennis, heb ik hem destijds benaderd. Een kundig en vertrouwde persoon zochten we, om een religieuze Congregatie bestuurlijk bij te staan in haar beleid. Het hield voor mij, na lange jaren, een overdracht van taken in. De toch hoge verwachtingen die ik van Marijn had, zijn in de loop der jaren volledig beantwoord. Zelfs zo zeer dat ik hem ook voorgedragen heb ter benoeming in een eigen religieus verband. Ik kan zeggen dat hij ook daar voortreffelijk werk levert, prettig is in de omgang, stipt reageert op vragen, maar soms misschien wel te accuraat wil zijn in zijn presentatie. Ik heb geen enkele huiver hem aan te bevelen, maar aarzel daarbij, een beetje uit ‘eigen belang’. Ik zou hem niet kwijt willen raken vanwege nieuwe opdrachten.


Zr. Renée Geurts s.c.m.m.

lid Federale Raad Ongeschoeide Karmelietessen [2009-2014] (15 februari 2012)

Je bent ter zake kundig, helder en transparant in uitleg en toelichting. Je bent zeer betrokken en tegelijkertijd zakelijk. Verder vind ik je heel betrouwbaar en heel prettige ‘collega’ met wie ik graag samenwerk. En bekend met het religieuze leven!

Back to top
Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze via uw browser informatie opslaan van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Het is vermeldenswaard dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die we kunnen aanbieden.
 
Klik om Google Analytics-trackingcode in/uit te schakelen.
Klik om Google Fonts in/uit te schakelen.
Klik om Google Maps in/uit te schakelen.
Klik om video-embeds in/uit te schakelen.
Deze website maakt gebruik van cookies, voornamelijk van diensten van derden. Definieer uw privacyvoorkeuren en/of ga akkoord met ons gebruik van cookies.