Juridische bagage

 • Opstellen en aanpassen van Vermogensrechtelijke Reglementen van zowel federaties als kloosters;
 • Opstellen van een directiestatuut voor een klooster;
 • Fusie van kerkelijke instellingen;
 • Wijziging van tenaamstelling van onroerend goed bij organisatorische wijziging;
 • Overdracht van vermogen van een kerkelijke instelling in beheer of eigendom aan een andere kerkelijke instelling;
 • Kerkjuridische beĆ«indiging van een klooster zonder dat sprake is van formele opheffing van het klooster;
 • Kerkjuridische opheffing van een klooster;
 • Nieuwe structuur van een samenlevingsverband van kloosters met niet-leden als bestuurders;
 • Samenwerking tussen religieuze instituten en zorgverleners (dienstverleningsovereenkomsten etc.);
 • Opstellen van een overeenkomst in verband met exclaustratie van een religieus;
 • Archiefonderzoek om te komen tot een reconstructie van alle rechtspersonen van en rondom een congregatie (1890-1980);
 • Opstellen van een overeenkomst in verband met uittreden van een religieus;
 • Opstellen van statuten voor twee verenigingen en een stichting;
 • Oprichten van stichting vrienden van..;
 • Opstellen verzoek tot aanwijzing van een bewindvoerder door de rechter;
 • Afwikkeling complexe nalatenschappen (inclusief aanvulling van een testament via de rechter);
 • Opstellen van testamenten en levenstestamenten voor religieuzen;
 • Opstellen van reglementen voor leden en personeelsleden van religieuze instituten in het kader van de AVG (privacywetgeving);
 • Opstellen van reglementen voor beleggingscommissie;
 • Onderhandelingen met derden om al jaren lopende mondelinge overeenkomsten rondom huur en pacht alsnog te formaliseren en de daaruit voortvloeiende schriftelijke vastlegging;
 • Opstellen van huur- en beĆ«indigingsovereenkomsten tussen een zorginstelling en een klooster;
 • Opstellen van overeenkomsten voor anti-kraak verhuur van leegstaande panden.