Hogere oversten

Zr. Ria van Dinther o.s.c.

abdis klooster De Bron in Nijmegen (17 juli 2023)

Ik werk al jaren met Marijn samen en nog steeds naar volle tevredenheid. Marijn gaat voor transparantie, vraagt dat ook van ons en dat is een uitstekende basis voor een goede samenwerking. Hij houdt, naast de gewone werkzaamheden, ook een toeziend oog op ons reilen en zeilen. Hij komt met gevraagd en ongevraagd advies. Vanwege zijn uitstekende kennis van de hedendaagse regelgeving zijn we ook met dat laatste heel blij. De ontwikkelingen in onze gemeenschap gaan door, we staan voor een ingrijpende transitie. Marijn begeleidt ons in dat proces en we leren weer nieuwe kanten van hem kennen. Hij doet een beroep op zijn grote netwerk en brengt ons in contact met mensen die ons kunnen adviseren. Marijn schroomt niet om eigen inzichten te toetsen en een beroep te doen op een ‘second opinion’. In combinatie met zijn eigen deskundigheid en integere manier van werken, wekt dat vertrouwen. We zijn bij hem in goede handen en daar ben ik dankbaar voor.


Zr. Ria van Dinther o.s.c.

abdis klooster De Bron in Nijmegen (30 september 2019)

Ik werk al vele jaren en vanuit verschillende hoedanigheden met Marijn samen en nog steeds naar volle tevredenheid! Ik ervaar hem als kundig, accuraat, zich aan afspraken houdend, goed op de hoogte van actuele regelgeving en betrouwbaar in het grote en in het kleine! Hij heeft de lat hoog liggen, gaat niet voor half werk. De jarenlange samenwerking weerhoudt hem er niet van om met frisse en kritische blik te blijven kijken. Goede communicatie en transparantie staan daarin bij hem voorop. Als adviseur blijft Marijn een gezonde bescheidenheid houden, hij dringt zich niet op en zal het roer nooit overnemen. We kunnen veel aan hem overlaten maar de beslissingen blijven aan ons. Dat lijkt vanzelfsprekend maar is het bij adviseurschap niet altijd. Marijn waakt ervoor, vanuit een moreel en spiritueel besef, om de grenzen te bewaken. Dat waardeer ik zeer in hem.


Zr. Angela Holleboom o.s.c.

abdis klooster Sint-Josephsberg in Megen (23 december 2017)

De heer Marijn van Zon is deskundig en zorgt dat hij goed op de hoogte is en blijft van nieuwe ontwikkelingen in wet- en regelgeving en binnen de religieuze wereld. In zijn samenwerking met ons anticipeert hij en stuurt hij tijdig aan. We lopen daardoor nooit achter de feiten aan.
De communicatie met hem verloopt prettig, met altijd veel gevoel voor onze spiritualiteit. Onze vragen aan hem beantwoordt hij snel en ter zake op een manier die ons inzicht vergroot. Hij is er altijd op bedacht dat zijn arbeid ons geld kost, hij werkt daarom geconcentreerd en is duidelijk over zijn grenzen. We gaan graag met hem verder.


Zr. Chiara Bots o.s.c.

abdis klooster Sint-Josephsberg in Megen (8 februari 2016)

Marijn is betrouwbaar, hartelijk, en aandachtig. Hij werkt goed en accuraat, heeft oog voor onze spiritualiteit en dat vind ik een pre. Hij houdt ons op de hoogte in die moeilijke materie die financiën langzamerhand geworden zijn. Op allerlei vlakken weet hij raad te geven of zoekt voor ons de antwoorden op onze vragen. Ik zou zeggen een betere kunnen we niet hebben!


Zr. Marianne van Haastrecht o.s.c.

abdis klooster De Bron in Nijmegen (5 november 2014)

Mijn ervaringen met dhr. Marijn van Zon zijn zeer goed. Hij is op financieel economisch en juridisch gebied, voor zover ik dat kan beoordelen, kundig. Hij is integer, sociaal en heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Marijn verstaat de leef- en werkwereld van de religieuzen; hij is hier merkbaar van harte mee verbonden. Hij verstaat de kunst om een en ander in ‘gewone mensen taal’ uit te leggen en aan ons terug te geven. Als adviseur van onze Federatie en ons klooster geeft hij gevraagd en ongevraagd advies. Hij stelt voor en licht toe. De beslissingen laat hij uiteindelijk aan ons zelf over. Marijn is er zich bij zijn werk van bewust dat het vermogen dat beheerd wordt niet zijn eigen vermogen is, maar dat van de kloostergemeenschap en Federatie. Van hieruit investeert hij veel in communicatie en helpt ons door zijn adviezen om zelf tot beslissingen te komen. Marijn is zich ook bewust van het belang van ons vermogen voor de toekomst van onze levensvorm en voor onze spirituele opvattingen aangaande bezit. Ons financieel beleid is niet gericht op ‘geld maken’, maar op het min of meer veilig stellen van onze levensvorm naar de toekomst toe (voor zover dit kan en spiritueel wenselijk is).

Soms zucht ik wel wat onder de hoeveelheid notities en toelichtingen… maar voor de transparantie en het meenemen van alle verantwoordelijken in de te nemen afwegingen kan het vermoedelijk niet anders.


Zr. Alphonsa Donders r.g.s.

overste klooster Euphrasia (namens de zusters en de Lokale Raad in getuigschrift d.d. 1 oktober 2014)

Marijn is integer en deskundig, een steun, toeverlaat en vertrouwenspersoon in bestuurlijke, juridische en financieel-economische zaken. Open, eerlijk, communicatief en zich onafhankelijk opstellend staat hij bestuur en directeur met raad en daad bij. Hij werkt hard, is zeer betrokken, relativeert, reflecteert, is transparant, heeft een doorleefde Franciscaanse spiritualiteit en beschikt over humor die de zuurste appel bijna zoet doet smaken.


Sr. Brigid Lawlor r.g.s.

generale overste Zusters van de Goede Herder (16 juli 2014)

Thank you for your 13 years of work with us. It is hard to believe so much time has gone by. Blessings as you continue with the other congregations. You are a true gift!


Zr. Alphons Donders r.g.s.

overste klooster Euphrasia (15 juli 2014)

Wij zijn Marijn van Zon grote dank verschuldigd voor de integere en deskundige wijze waarop hij ons bestuur in de afgelopen 13 jaar heeft bijgestaan in bestuurlijke, juridische en financieel-economische zaken. Open, eerlijk, communicatief en zich onafhankelijk opstellend heeft hij ons met raad en daad bijgestaan. Marijn werkt hard en functioneerde zelfs twee maal als interim-directeur toen de organisatie dat nodig had. Wij zullen zijn betrokkenheid, Franciscaanse eenvoud maar ook zijn humor gaan missen.


Sr. Magdalena Franciscus r.gs.

provinciaal overste van België, Frankrijk, Hongarije en Nederland (15 juli 2014)

It is sad to know that you are leaving but the life for the Bloemendaal’ sisters was changing totally. I will thank you very much for all you did for the sisters and especially for sister Alphonsa.


Sr. Evelyn Fergus r.g.s.

voormalig lid generaal bestuur van de Zusters van de Goede Herder en jarenlang contactpersoon voor Nederland (13 juli 2104)

I have such wonderful memories of our work together much of it serious planning but we also had some very enjoyable occasions, our cycling expedition being one of these occasions!! The Sisters were blessed in having your skilled work and support in so many other ways over the years. I visited the Sisters a few months ago (en route to Egypt) and heard about the final move, the move is more difficult for some as you said. And their new surroundings are much different from Bloemendaal. But the decision to move is a good one, Blessings in abdundance and again grateful thanks for all you did for the Sisters. May the Good Sheperd guide you Always and St. Francis too.


Zr. Angela o.s.c.

abdis van klooster Sint-Josephsberg te Megen tot medio 2011 (22 februari 2012)

Vooral in de jaren dat ik abdis was, heb ik de heer Marijn van Zon leren kennen als een deskundig en betrouwbaar financieel adviseur en een harde werker. Hij verdiept zich in de ontwikkelingen die gaande zijn en denkt na of eigenlijk vooruit over de stappen die gezet moeten worden om die ontwikkelingen in goede banen te leiden. Zo blijft hij de feiten voor en hij heeft er aandacht voor dat anderen die financieel minder deskundig zijn tijdig geïnformeerd en ‘bijgeschoold’ worden. In dat verband is het ronduit fijn dat hij een bezielde man is met veel gevoel voor geloof en spiritualiteit.  Deze inzet vraagt soms ook hard werken van degenen voor wie hij werkt, dat is mooi meegenomen.


Zr. Chiara o.s.c.

abdis van klooster Sint-Josephsberg te Megen (13 februari 2012)

Ik ervaar Marijn als een betrokken persoonlijkheid, die hart heeft voor zijn werk.
Met veel enthousiasme werkt en helder de dingen kan verwoorden.
Het is ook heel duidelijk te ervaren dat hij affiniteit heeft met onze spiritualiteit en dat is een hele goede en verrijkende bijkomstigheid! Het houdt ons ook bij de les.
Ik mag geen loftrompet afsteken, maar ik vind het gewoon erg fijn dat hij onze financiële adviseur is. Met dank aan hem!


Zrs. Alphons Donders r.g.s.

overste klooster Euphrasia en Mirjam Rombouts r.g.s. – raadzuster Klooster Euphrasia (3 februari 2012)

De heer Marijn van Zon is een prettige medewerker in ons bestuur waarvan hij adviseur is. Zijn adviezen zijn doordacht, onderbouwd en niet opdringerig. Met zijn humor weet hij spanningen te doorbreken en brengt hij het proces weer op gang.

Back to top
Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze via uw browser informatie opslaan van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Het is vermeldenswaard dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die we kunnen aanbieden.
 
Klik om Google Analytics-trackingcode in/uit te schakelen.
Klik om Google Fonts in/uit te schakelen.
Klik om Google Maps in/uit te schakelen.
Klik om video-embeds in/uit te schakelen.
Deze website maakt gebruik van cookies, voornamelijk van diensten van derden. Definieer uw privacyvoorkeuren en/of ga akkoord met ons gebruik van cookies.