Financieel-economische bagage

 • Opzetten van scenarioanalyses als basismateriaal voor bestuurlijke besluitvorming over de toekomst;
 • Opzetten en toetsen van berekeningen voor voorzieningen levensonderhoud voor religieuzen;
 • Opstellen van materiële testamenten van religieuze instituten;
 • Regelen tekenbevoegdheden en bijbehorende administratieve organisatie;
 • Adviseren over beleggingsbeleid;
 • Overgang van beleggingsadvies naar beheer van beleggingen door een externe partij  en het bijbehorende keuzetraject tussen beleggers;
 • Totstandkoming beleggingsovereenkomsten;
 • Monitoren van beleggers bij de uitvoering van het beleggingsbeleid;
 • Overheveling van vermogen vanuit Nederland naar andere (buitenlandse) onderdelen van het religieus instituut;
 • Beroep doen op financiële middelen in het kader van de onderlinge solidariteit van religieuze instituten;
 • Opzetten, opstellen en toetsen van begrotingen, tussentijdse rapportages en jaarrekeningen;
 • Jaarrapportages religieuze instituten als Algemeen Nut Beogende Instellingen;
 • Executeur van testamenten;
 • Gevolmachtigde namens de executeur of de erfgenamen;
 • Ruim 22 jaar ervaring als door de rechter aangewezen bewindvoerder van een meerderjarige.