Bestuurskundige bagage

 • Zoeken naar oplossingen op maat om ondanks toenemende leeftijd en afnemende gezondheid de bestuurbaarheid naar de toekomst toe te garanderen;
 • Aanpassen van de structuur van een religieus instituut aan het stadium van voltooiing (van zelfstandige provincie via een zelfstandig huis onder het generaal bestuur naar een onzelfstandig huis van een internationale provincie) en alle bijbehorende overleggen zowel intern als met de bisschop, het generaal bestuur en het provinciaal bestuur;
 • Geleidelijke overdracht van taken van in naam nog autonome kloosters aan samenwerkingsverband en/of leken;
 • Toekomstbestendig giftenbeleid: bestemmen en besteden vermogen;
 • Interim management bij langdurige afwezigheid van de directeur;
 • Crisismanagement nadat het bestuur¬† het vertrouwen in de directeur met onmiddellijke ingang had opgezegd;
 • Processen rondom vervreemding¬† en ontwikkeling van onroerend goed;
 • Opsteller van een brief om de commissie Deetman namens een religieus instituut te informeren over de gevoelige problematiek rondom misbruik;¬†
 • Lid van stuurgroep voor opstellen van een structuurvisie voor een groot en complex kloosterterrein met zeer beperkte bebouwings- mogelijkheden en grotendeels een Natura 2000-status;
 • Secretaris bestuur;
 • Volledig participerend notulist bij bestuursvergaderingen;
 • Secretaris beleggingscommissie.