Voorzitsters Federaties

Zr. Lucia van Steensel o.c.d. – voorzitster Federatie Ongeschoeide Karmelietessen (21 februari 2020)

Marijn van Zon is al vele jaren tot onze grote tevredenheid de bestuurlijk, financieel en juridisch adviseur van de Federatie van de Monialen van de Ongeschoeide Karmel in Nederland.
Hij is niet alleen adviseur, maar veel meer een bevlogen en zeer betrokken medewerker. Hij heeft gevoel voor humor en dat is erg belangrijk in situaties waarmee ik als eindverantwoordelijk bestuurder geconfronteerd word. Hij werkt zeer accuraat, waardoor ik kan rekenen op degelijk werk. Hopelijk blijft hij nog lange tijd bij ons aan boord!

Zr. Lucia van Steensel o.c.d. – voorzitster Federatie Ongeschoeide Karmelietessen (6 maart 2018)

Al vele jaren is Marijn van Zon financieel, juridisch en bestuurskundig adviseur van onze Federatie. Marijn is een echte harde werker die zeer accuraat en zorgvuldig zijn werk doet. Hij is heel prettig om mee samen te werken vanwege zijn openheid en integriteit. Hij geeft goede adviezen, maar staat er ook voor open als wij andere ideeën hebben.
Hij is zeer deskundig op financieel gebied; jaarverslagen en begrotingen zijn heel helder en heel goed te lezen, ook voor degenen die niet gewend is dergelijke stukken te lezen.
Bij juridische zaken en bestuurskundige zaken informeert hij zich goed om met heldere en duidelijke adviezen te komen. Tijdens vergaderingen schroomt hij niet om soms “een knuppel in het hoenderhok te gooien” in de positieve zin van het woord. Wij zijn blij met hem!

Zr. Chiara Bots osc. – presidente Federatie van de heilige Clara (27 december 2017)

In het verleden heb ik met Marijn gewerkt als lid van het bestuur en dat is altijd naar grote tevredenheid gebeurd. Als presidente van de Federatie van de H. Clara zal ik in een andere hoedanigheid met hem te maken krijgen. Maar ik ga er van uit dat ik dezelfde toewijding tegen zal komen.
Zijn accurate manier van werken is een verademing en zijn manier van heikele punten uitleggen is geweldig. Elke leek zal hem kunnen volgen en daardoor de materie en dat vind ik een groot goed. En hij blijft geduldig als je het niet kunt volgen legt hij het rustig nog een keer uit! Het is gewoon fijn om hem als adviseur te hebben.

Zr. Bernadette Koenegras o.c.d. – vice-voorzitster Federatie Ongeschoeide Karmelietessen (27 oktober 2015)

Het is intussen een ervaring van vele jaren om met Marijn van Zon in onze Federale Raad samen te werken. Het is moeilijk voor te stellen dat dat niet zo was, zo vertrouwd voelt het
met Marijn aan tafel.

Behalve als adviseur bij belangrijke beleidszaken ervaar ik hem ook als een vriend die betrokken is op persoonlijke zaken en aandacht heeft voor waar je mee bezig bent. Natuurlijk gaat het in een bestuur om zakelijkheid, vooruit denken, aftasten van mogelijkheden, zorgvuldigheid, etc., maar bij Marijn zie je ook de menselijke betrokkenheid. De zusters voor wie hij werkt hebben een naam en een gezicht. Ze zijn gekend. Dat is een grote kracht die Marijn siert.

Bij alle ingewikkelde materie die soms de revue passeren blijft Marijn steeds met heldere standpunten voor de dag komen.

Besturen anno 2015, met veel overheidsbeleid is niet altijd eenvoudig, zeker waar religieuzen niet meer gekend zijn.

Gelukkig dus als je iemand hebt die in staat is om zijn licht erover te laten schijnen zoals Marijn van Zon, die tot in details de informatie paraat heeft die nodig is om tot duidelijke beslissingen te komen.

Dank Marijn, we hopen van je expertise nog lang gebruik te kunnen maken.

Zr. Lucia van Steensel o.c.d. – voorzitster Federatie Ongeschoeide Karmelietessen (20 september 2015)

Al vele jaren nu is Marijn van Zon bij onze Federatie betrokken als adviseur in de Federale Raad. Hij is niet alleen adviseur, maar we kunnen ook altijd op hem rekenen als het gaat om uitvoerende taken.

Deze werkzaamheden verricht hij op integere en deskundige wijze. Voortdurend is hij alert op actuele zaken die voor ons belangrijk zijn. Wij ervaren zijn aanwezigheid in onze raad als zeer betrokken en eveneens zeer betrouwbaar. Een belangrijke voorwaarde om werkzaam te zijn in een bestuur als het onze!

We hopen nog lang te kunnen profiteren in de goede zin van het woord van zijn deskundigheid. Zijn gevoel voor humor maakt dat het samen werken met hem ook meestal ontspannen is. Tegelijkertijd is Marijn heel open in zijn communicatie, wat zeer bevorderlijk is voor onze samenwerking.

We zijn blij met hem!

Zr. Ria o.s.c. – presidente Federatie van de heilige Clara (18 september 2015)

Sedert jaar en dag ben je voor ons werkzaam als bestuurskundig, juridisch en financieel adviseur. Dat doe je op een betrouwbare en integere wijze. Het jarenlange contact verhindert niet dat je je steeds weer actief en enthousiast voor ons inzet. Je werkzaamheden voor ons strekken zich uit over meerdere niveaus. Je probeert daarbij belangenverstrengeling te voorkomen en je verschillende petten gescheiden te houden. Dat verloopt volop naar tevredenheid. We evalueren regelmatig. Je blijft daarbij kritisch naar je eigen functioneren kijken en hebt ook graag dat wij dat doen.

Je bent deskundig op velerlei gebied, houdt de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en bent goed thuis in de wereld van de religieuze instituten. Daar profiteren wij van mee we want je geeft ons gevraagd en ongevraagd advies!  Je werkt grondig, kwaliteit gaat voor jou boven alles. Uitdagingen zul jij niet gauw uit de weg gaan. Je adviseurschap kenmerkt zich voor mij als ‘toegesneden op onze maat’. Daarmee bedoel ik twee dingen. Allereerst adviseer jij ons zodanig dat we in staat zijn zelf onze beslissingen te nemen. Bovendien pas jij je aan bij de keuzes die wij vanuit onze spiritualiteit willen maken. Je respecteert deze, meer nog: je hebt er een open oog en hart voor. Dat waardeer ik zeer in je. Ik hoop dan ook dat we nog lang van je diensten gebruik kunnen maken.

Zr. Lucia van Steensel o.c.d. – voorzitster Federatie Ongeschoeide Karmelietessen (20 februari 2014)

Marijn, een harde werker met groot verantwoordelijkheidsgevoel en zeer accuraat in het uitvoeren van zijn werkzaamheden. Deskundig, en tegelijkertijd iemand die sterk betrokken is op degenen met wie hij werkt en op datgene waarvoor hij staat. Een kostbare medewerker voor ons dus!

Zr. Ria o.s.c. – presidente Federatie Clarissen (14 januari 2012)

Je vroeg me iets te schrijven naar aanleiding van de werkzaamheden die je als bestuurskundig, juridisch en financieel adviseur voor ons verricht. Dat wil ik graag doen. Vanuit verschillende hoedanigheden heb ik de afgelopen jaren nauw met je samengewerkt en ik je daarin leren kennen als een integer en betrouwbaar mens. Je bent deskundig op velerlei gebied en houdt van uitdagingen. Je werkt grondig, kwaliteit gaat voor jou boven alles. Je adviseurschap kenmerkt zich voor mij als ‘toegesneden op onze maat’. Daarmee bedoel ik twee dingen. Allereerst wil jij ons zo adviseren dat we zelf onze beslissingen kunnen nemen. Bovendien pas jij je aan bij de keuzes die wij vanuit onze spiritualiteit willen maken. Je respecteert deze, meer nog: je hebt er een open oog en hart voor. Dat waardeer ik zeer in je. Ik hoop dan ook dat we nog lang van je diensten gebruik kunnen maken. Succes met al je werkzaamheden en zorg ook goed voor jezelf!

Zr. Lucia van Steensel o.c.d. – voorzitster Federatie Ongeschoeide Karmelietessen (13 januari 2012)

Een “adviseur” , lees ik in Wikipedia, “is iemand die zijn of haar kennis in dienst stelt van anderen, en daarbij in het algemeen ook voor andere klanten werkt.”

Marijn van Zon beantwoordt precies aan deze beschrijving! Wij hebben het voorrecht hem nu alweer enkele jaren als financieel, bestuurskundig en juridisch adviseur te hebben, en ik kan met recht zeggen dat hij zijn brede kennis en ervaring op integere en accurate wijze ten dienste van onze organisatie stelt.

Doordat hij niet alleen voor ons, maar ook voor andere organisaties in dezelfde lijn als die van ons werkzaam is, kan hij zijn ervaringen op  een praktische manier delen, en daarvan maakt hij ( en wij ook! ) dan ook ruim gebruik!

Wanneer er plotseling een hele rij e-mails binnen komen dan kun je haast wel weten: Marijn is aan het werk! Want als hij werkt, dan werkt hij ook echt! Soms misschien wat té enthousiast, maar dat is in een open gesprek heel goed bij te sturen. Gelukkig heeft hij een goede dosis humor, en dat maakt het werken met elkaar prettig en ontspannen.

Hij geeft gevraagd en ongevraagd advies, en dat laatste komt soms als een verrassing, maar tevens als een eye – opener.

Kortom: een adviseur om prima mee te werken!